GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50653
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Utladalen
(Sist oppdatert 29.jun.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Solvorn (1417-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 397835 Y-koord: 6814720
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Førekomsten er ei elve/flaumskredvifte med rotpunkt omlag 280 m o.h. Ikkje snitt. Vifta er dekt av store blokker (1-2 m3) som vil vere til hinder for uttak av massar dei fleste stader. Kanta materiale, korttransportert.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte
: Ur/skred

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 157649 m2.
Volum : 788245 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 100%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse