GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50663
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Aspamo
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Solvorn (1417-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 406702 Y-koord: 6812936
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er ein mindre erosjonsterrasse med skrånande overflate om lag 30 m o.h. Avsetninga inneheld truleg stein og grus.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 87935 m2.
Volum : 351739 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse