GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50665
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fagerneset
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lustrafjorden (1417-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 416199 Y-koord: 6809212
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Massetak i relativt dårleg sortert breelvmateriale. Massane er lagdelt, med tydelege skrålag. Steinane er kanta og kantrunda, fyllmasseressurs. Vegfyllingar. Massetaket er i dag nedlagt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 5732 m2.
Volum : 17195 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 2%
Annet : 38%
Massetak : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 416199 Y-koord: 6809212

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse