GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50671
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Åsenstølen
(Sist oppdatert 03.jul.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Jostedalen (1418-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 410072 Y-koord: 6826308
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Ryggforma erosjonsrest etter ei større vifteforma avsetning. Materialet er relativt dårleg sortert, og inneheld noko finstoff. Ingen tydeleg lagdeling. Kantrunda stein dominerar. Fyllmasseressurs. Det er fleire skredvifter på austsida av dalen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Erosjonsrest

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 24077 m2.
Volum : 48155 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 100%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse