GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50677
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Moen, Leirdal
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Solvorn (1417-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 404232 Y-koord: 6816404
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Terrasseforma avsetningar med godt sortert og lagdelt materiale. Nokre inneheld mykje finsand, som tyder på at materialet er avsett i eit vassnivå. Terrasse ved garden inneheld noko grovare sand og grus. Avsetninga ved Moen inneheld fleire meter finsand over morenemateriale.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Elveavsetning

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse