GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50679
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Solvi
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Solvorn (1417-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 404165 Y-koord: 6800474
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Vifteforma avsetning, dominert av sand. Mykje finsand, med mindre gruslag innimellom. Bebygd og jordbruksland. Truleg lite eigna for uttak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 5.00 m. Areal : 49462 m2.
Volum : 247310 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse