GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50683
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Leri
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lustrafjorden (1417-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 419696 Y-koord: 6811628
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Forekomsten er en breelvavsetning. Mektighet 15-20 m. Forekomsten ligger oppover dalsiden mot sørøst med varierende mektighet som er vanskelig å arealavgrense. Viktig lokal ressurs til vegformål.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Blokk : 5%
Grus : 30%
Sand : 60%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 419696 Y-koord: 6811628

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 5%
Blokk : 5%
Grus : 30%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse