GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50687
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vassbakken
(Sist oppdatert 13.jun.2008)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lustrafjorden (1417-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 428042 Y-koord: 6817359
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Massetak i grov elvevifte med rasmateriale på toppen. Sporadisk drift. Mektighet 2-3 m.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Vifte
: Ur/skred

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 428023 Y-koord: 6817433

Betydning :
Materiale : Grus og andre løsmasser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse