GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50689
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Elvakroken
(Sist oppdatert 29.jun.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Jostedalen (1418-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 392556 Y-koord: 6822952
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Lite massetak på stor elveslette med mektighet 1.5-2 m. Mulig driftsretning mot sør, hvor det ligger betydelige masser med elvemateriale. Førekomsten vart ikkje befart i 2008.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 392556 Y-koord: 6822952

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse