GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50691
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tallagjerdet
(Sist oppdatert 04.jul.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Lustrafjorden (1417-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 416755 Y-koord: 6817357
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Forekomsten består av rasmateriale og morene i dalbunnen, hvor det er tatt ut noe masser.

Avsetning
Type(r) : Ur/skred Form(er) : Vifte
: Elveavsetning
: Forvitringsmateriale

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 416649 Y-koord: 6817315

Betydning :
Materiale : Grus og andre løsmasser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse