GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50693
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nystølen
(Sist oppdatert 01.jul.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Brigsdalsbreen (1318-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 390938 Y-koord: 6825202
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring

Beskrivelse
To store flaumskredvifter. Inneheld sand, grus og stein. Fyllmasseressurs, men kan innehalde massar til meir høgverdig bruk.

Avsetning
Type(r) : Flomskredmateriale Form(er) : Vifte

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse