STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50695
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vanndalsvatnet
(Sist oppdatert 03.jul.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Mørkrisdalen (1418-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 413355 Y-koord: 6829902
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintipp lagt inn i terrenget innenfor Vanndalsvatnet.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse