STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50697
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Syneshaug
(Sist oppdatert 03.jul.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Jostedalen (1418-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 410275 Y-koord: 6820905
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintipp i dalbunnen. Delvis rehabilitert og oppdyrket.

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse