STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50699
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bærdalsvatn
(Sist oppdatert 02.feb.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Hurrungane (1517-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 431721 Y-koord: 6814744
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintipp fra kraftutbygging. Registrert etter opplysninger fra Norsk Hydro A/S, Fortun.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse