STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 50727
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gravdalsvatn
(Sist oppdatert 03.feb.1993)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Sygnefjell (1518-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 433500 Y-koord: 6835921
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :

Beskrivelse
Steintipp fra kraftutbygging. Registrert etter opplysninger fra Hydro Energi Fortun.

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse