PUKKDATABASEN

Forekomstområde 50735
Luster (4644) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Styggevatnet
(Sist oppdatert 30.jun.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Skridulaupen (1418-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 419930 Y-koord: 6849228
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Gneisgranitt
Virksomhet : Brudd

Beskrivelse
Nedlagt pukkuttak i granittisk gneis i forbindelse med bygging av damanlegg ved Styggevatnet.

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 419906 Y-koord: 6849270

Betydning :
Dom. bergart : Gneisgranitt


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse