GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50801
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Følling
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 347886 Y-koord: 6803031
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
I vestenden av ein mektig morenerygg er det eit mindre massetak der snittet viser 1-2 m noko sortert sand-, grus- og steinmateriale over meir moreneprega materiale. Kan eigne seg til fyllmassar i visse høve. På gardane på Følling er det elles mindre parti med noko sortert materiale. 2007: Området ahr ein del amssar som kanskje kan vere aktuelle til lokalt bruk.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Terrasse
: Breelvavsetning

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 347777 Y-koord: 6803170

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Forekosmten med massetak


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse