GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50803
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Råheim
(Sist oppdatert 30.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Haukedalen (1317-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 350391 Y-koord: 6805854
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Vest for Vallestadfossen er det på begge sider av elva terrasseformer i lausmassane. Desse er danna av elva som har gravd i morenemateriale. I desse terrassane er det eit varierande tjukt lag av sortert sand, grus og stein over morenemateriale. Ein del av materialet kan nyttast til fyllmasse. Noko av dette materiale er dekka av skred. Eit mindre delta uti Lauevatnet inneheld sand, grus og stein.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Ur/skred : Delta
: Morene

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse