GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50805
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hellebust
(Sist oppdatert 30.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 345927 Y-koord: 6805380
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Mindre terrassar og haugar av lagdelt og godt sortert sand, grus og stein. Sand og grus dominerer. Laga har fall i ulike retningar. Steinen er avrunda. Tidlegare er det teke ut ein del sorterte massar frå avsetninga. Dette sorterte materialet ligg over morenemateriale. 2007: Det er fortsatt teoretisk mogleg å ta ut massar dersom jordbrukslandet fjernes, men det vil lede til store arealkonfliktar.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 90490 m2.
Volum : 271469 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 28.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse