GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50807
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vågen
(Sist oppdatert 30.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 338181 Y-koord: 6802972
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Mindre avsetning bygd opp av sortert sand og grus. I visse parti stor dominans av sand. Tidlegare vart det dreve eit mindre massetak i austre del av avsetninga. Området er planert ut til jordbruk.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Sandur

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 72632 m2.
Volum : 145263 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Skog : 10%
Dyrka mark : 80%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse