GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50809
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Espeset
(Sist oppdatert 30.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 346626 Y-koord: 6803853
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Mindre grusterrasse. Det er ikkje funne snitt i førekomsten.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 19349 m2.
Volum : 38698 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 100%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse