GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50811
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hestebeite
(Sist oppdatert 30.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 345386 Y-koord: 6803266
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring

Beskrivelse
Skred/ur -avsetning som Vegvesenet har teke fyllmassar frå.

Avsetning
Type(r) : Ur/skred Form(er) : Vifte

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 345415 Y-koord: 6803327

Betydning :
Materiale : Skred, forvitring

Kornfraksjoner

Grus : 30%
Sand : 70%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse