GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50823
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Døskeland
(Sist oppdatert 30.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 326324 Y-koord: 6803054
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Godt sortert og lagdelt grov sand, grus og stein. Steinen er godt avrunda. Vegvesenet har brukt massane til vegmateriale.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Elveavsetning : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 31229 m2.
Volum : 62459 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10%
Dyrka mark : 90%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse