GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50825
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørvik
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 317286 Y-koord: 6807893
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Førekomsten er ein marin grusterrasse med toppflate omlag 50 m o.h. Stein/blokkinnhaldet i massane ser ut til å vere lågt.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 1.00 m. Areal : 11910 m2.
Volum : 11910 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Skog : 10%
Dyrka mark : 90%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse