GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50831
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Moane
(Sist oppdatert 01.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 323040 Y-koord: 6807840
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Avsetninga er ein marin sandterrasse med toppflate 15-20 m o.h. Eit mindre massetak syner einsgradert sand.
1993: Idrettsbane ligger på avsetningen.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 149527 m2.
Volum : 598107 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 15% Sand : 100%
Skog : 20%
Dyrka mark : 65%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse