GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50833
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvamsbakkane
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 321200 Y-koord: 6810036
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Avsetninga er ei marin grusvifte bygd opp til 50-55 m o.h. Eit mindre snitt bak ein låvevegg syner grusig sand. Lokalt bruk.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 13320 m2.
Volum : 26641 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Dyrka mark : 100%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse