GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50835
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Korsvoll
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 324154 Y-koord: 6807767
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Isrand-delta som er delt i to av Gaula, bygd opp til marin grense. Ved Korsvoll er det mindre mengder materiale då fjellet stikk opp fleire stader og i visse parti er det tynt til fjell. I nokre områder kan det vere ein del massar som kan takast ut. Materialet er godt sortert og lagdelt sand, grus og stein. Fleire terrassenivå. I nordsida av terrassen kjem det fram finstoff som finsand og silt under det grove topplaget.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 137769 m2.
Volum : 413306 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5%
Skog : 45%
Dyrka mark : 50%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse