GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50837
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Furnes
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 324491 Y-koord: 6807369
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Isrand-delta bygd opp til marin grense. Dette deltaet er delt i to av Gaula. Den mektigaste avsetninga er på Furnes der seismiske målingar viser tjukkleikar på borti 70 m med lausmateriale. Deltaet er godt utvikla med tydeleg topp og skrålag. Godt sortert materiale med noko avrunda materiale. I nordkanten er det fleire lågareliggande terrassar. Sør på deltaet er det ein ryggform som inneheld meir moreneprega materiale. 2007: Førekosmtene r oppdyrka.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 18.00 m. Areal : 138846 m2.
Volum : 2499220 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 5% Stein : 10%
Massetak : 5% Grus : 40%
Utdrevet massetak : 15% Sand : 50%
Dyrka mark : 35%
Skog : 40%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 324813 Y-koord: 6807347

Betydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus

Bilder
1. Panorama av utplanert massetak
2. Panorama av utplanert massetak

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 40%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse