GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50843
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Storemyra
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 325505 Y-koord: 6804618
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Terrasseflate oppbygd til godt 50 m o.h. Terrasseflata er dekt av 1-3 m mektig myr. Under er det ca. 1 m grus, sand og stein der steinen er godt runda. Topplaget ligg over lagdelt sand. I sanden er det og lag med stort innhald av silt. Avsetninga er mindre eigna for uttak, men i visse parti kan det vere brukbar masse. Vegvesenet sine analyser viser at steinen har middels god kvalitet når det gjeld slitestyrke. I 2007 er førekomsten oppdyrka.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse