GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50845
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Solås
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 325616 Y-koord: 6802577
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
I dalsida ligg det flere ryggar som er bygd opp av sortert sand, grus og stein. Ryggane ser ut til å vere eit eskersystem. Dei kan innehalde ein del uttakbare massar, men er også verneverdige.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Esker
: Haug/rygg

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse