GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50849
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sagehaug
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Bygstad (1217-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 326764 Y-koord: 6806058
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Liten avsetning oppbygd av lagdelt og godt sortert sand og grus med litt stein. Steinen er godt avrunda. Bonden har teke ut noko sand til lokalt bruk. Lite massar som kan takast ut.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse