GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50853
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fonn-Stardalen
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Brigsdalsbreen (1318-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 377284 Y-koord: 6832482
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Dalbotnen er fylt opp av sand, grus og stein til flater i tilnærma same nivå. Desse flatene er oppdyrka. Når bøndene skal ha sand/grus, tek dei massane i elvekanten. Til større hus får dei massar frå Breim. Det er vanskeleg å vurdere noko tjukkleik på massane. Slik fjellet ligg lenger nede i dalen, kan det indikere at det ikkje er så store djupner. Djupna til grunnvasspegelen er 1-2 m.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Dalfylling
: Breelvavsetning

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse