GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50855
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Våtedalen
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 368721 Y-koord: 6835875
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser

Beskrivelse
Fleire skredvifter og flaumskredvifter i dalsidene i heile dalen si lengde. Overflata er delvis dekka av stor stein og blokk. Det er åpna massetak i eit par av viftene. Dei inneheld relativt dårleg sortert masse. Fyllmasseressurs. Langs med elva ligg det ein del sandbankar. Dei inneheld godt sortert sand og grus. Nokre er delvis oppblanda med skredavsetninger.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette
: Ur/skred : Vifte
: Flomskredmateriale

Kornfraksjoner

Stein : 1%
Grus : 13%
Sand : 86%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 368629 Y-koord: 6837553

Betydning :
Materiale : Grus og andre løsmasser

Kornfraksjoner

Stein : 1%
Grus : 13%
Sand : 86%


Denne utskriften ble generert 19.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse