GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50859
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Legestølen
(Sist oppdatert 13.jun.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 357077 Y-koord: 6832122
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Kameavsetninger. Den største er 50 m lang og 10 m høg. Materialet er sortert, med lite finstoff. Terrenget er haug-og ryggforma. Plasseringa og oppbygginga av ryggformen viser at materialet er avsett av smeltevatn i sprekker i isen. Forekosmten er ikke befart i 2007, men er sannsynligvis av liten interesse som råstoff.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 13461 m2.
Volum : 53842 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 30% Stein : 16%
Skog : 30% Sand : 37%
Annet : 40% Grus : 47%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 357113 Y-koord: 6832014

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 16%
Sand : 37%
Grus : 47%


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse