GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50861
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fremstestølen
(Sist oppdatert 15.jun.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 358322 Y-koord: 6828714
Ressurs
Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
I fylgje Klakegg ein randavsetning med blanding av morene og breelvmateriale. Snittet viser svakt lagdelt sand, grus og steinmatreriale med lite finstoff, men ein del blokk. Steinen er kanta. Truleg korttransportert. I dalen elles er det liknande materiale, men dette har meir morenepreg. Det er teke ut materiale til vegfylling. 40-50% sand, 40-50% grus, 10-20% stein.
Området blei ikkje undersøkt i oppdateringa i 2007.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse
: Morene

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 28280 m2.
Volum : 84839 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 10% Stein : 10%
Annet : 10% Grus : 30%
Massetak : 20% Sand : 60%
Skog : 60%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 358322 Y-koord: 6828714

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 30%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 18.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse