GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50865
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nedrestølen
(Sist oppdatert 05.jun.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 352799 Y-koord: 6827296
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Sandig grusig morene med lite finstoff. Morenen inneheld ein bergart som vitrar lett. Det er difor mykje vitra grus i morenen. Massane eignar seg til fyllmasse i vegar. Det ligg eit tjukt lag med morene nedover heile dalen, ca. 7-8 m tjukt. Det er teke ein prøve herifrå. Kornfordeling 40-50% grus, 40-50% sand og 10-20% stein. Det er teke ut ein del masse som truleg er brukt i anleggsvegen. Vikitg til lokalt bruk.

Avsetning
Type(r) : Morene Form(er) : Haug/rygg
: Breelvavsetning

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 40%
Sand : 50%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 352799 Y-koord: 6827295

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 40%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse