GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50867
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Pikhaugen
(Sist oppdatert 05.jun.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343863 Y-koord: 6820203
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Brerandavsetning med sortert materiale. Utydeleg lagdeling. Materialet er noko avrunda. Nedlagt massetak slik at det var svært dårleg snitt i av- setninga. Det er opna eit nytt massetak rett vest for det nedlagde. Her er materialet godt sortert og lagdelt, men inneheld fleire lag med finsand og silt. Sporadisk drift. Store delar av avsetninga er dekka av bygningar og jordbruk. Nedanfor riksvegen er det eit nedlagt massetak, planert ut til jordbruksland.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 401487 m2.
Volum : 1605949 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 5%
Skog : 20%
Bebygd : 30%
Dyrka mark : 45%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343863 Y-koord: 6820203

Betydning :
Materiale : Sand og grus


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse