GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50871
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Øygardsbrua
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 344645 Y-koord: 6820453
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Elveslette dekka av myr. Større område med 4-5 m lagdelt elvemateriale. Masse kan takast ut til grunnvassnivået. 2007: Delar av førekomsten er i bruk som golfanlegg.

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Elveslette

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 181112 m2.
Volum : 543336 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 10% Blokk : 5%
Skog : 90% Stein : 20%
Grus : 25%
Sand : 50%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 344645 Y-koord: 6820453

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 5%
Stein : 20%
Grus : 25%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse