GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50881
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Støfringshaug
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343079 Y-koord: 6819038
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Randavsetning. Inneheld godt sortert breelvmateriale. Tydeleg lagdeling. Ser ut til å innehalde lite finstoff.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Isranddelta

Størrelse
Mektighet : 8.00 m. Areal : 86651 m2.
Volum : 693211 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Massetak : 15% Blokk : 1%
Dyrka mark : 42% Stein : 10%
Skog : 43% Grus : 39%
Sand : 50%

Litteratur Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343174 Y-koord: 6819008

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Blokk : 1%
Stein : 10%
Grus : 39%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse