GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50891
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Svidalsøyra
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Fimlandsgrend (1218-2)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 348878 Y-koord: 6823143
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Elvevifte med grovt materiale i overflata. Opp til 2 m tjukkleik over grunnvatn. Fyllmasseressurs.

Bilder
1. Sett fra sørsiden av Jølstravatnet

Avsetning
Type(r) : Elveavsetning Form(er) : Delta
: Vifte

Størrelse
Mektighet : 2.00 m. Areal : 60761 m2.
Volum : 121522 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 15%
Dyrka mark : 30%
Skog : 55%

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse