GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50893
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Berghaugane
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 354804 Y-koord: 6826446
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvmateriale avsett over morene. Bekkane har erodert i massane. Snitt i massetak viser godt sorterte massar under 2 m med noko dårlegare sortert sand, grus og stein. I området rundt er det ein del utvaska materiale som delvis ligg over morenemateriale, og i visse parti er det sortert sand, grus og stein. Massane er korttransporterte. Dalbotnen er dekka av eit tjukt morenelag.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Kornfraksjoner

Stein : 8%
Grus : 32%
Sand : 60%

Prøver og analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 354804 Y-koord: 6826446

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 8%
Grus : 32%
Sand : 60%


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse