GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50905
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Høgerinden
(Sist oppdatert 14.jun.1992)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 357333 Y-koord: 6823011
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
I lia er det tjukt dekke av ravinert morenemateriale, og i fleire område ligg det opptil 3 m med korttransportert sandig/grusig breelvmateriale over morenen. Dette materialet kan brukast som fyllmasse eller til vegar.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg
: Morene

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse