GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50911
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Støfringsdal
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343091 Y-koord: 6820356
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Massetak i breelvavsetning. Svært grovt og lite avrunda materiale. I dei øvste metrane utydeleg lagdeling. Korttransportert materiale. Ser ut til å innehalde noko finstoff. Steinane har eit belegg. Fyllmasseressurs, men kan og nyttast til veg.

1992: hele forekomsten er oppdyrket.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse