GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50913
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Skjersura
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Breim (1318-3)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 355222 Y-koord: 6824446
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Skred, forvitring

Beskrivelse
Massetak i ur- og skredmateriale. Dårleg sorterte massar. Mykje grovt materiale. Fyllmasseressurs. Vegvesenet.

Avsetning
Type(r) : Ur/skred Form(er) : Andre

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 355222 Y-koord: 6824446

Betydning :
Materiale : Skred, forvitring


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse