GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50915
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Flugekvam
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343612 Y-koord: 6821055
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Massetak midt i forekomsten viser godt sortert grusig/steinig materiale i en haugform. Materialsammensetning og mektighet i resten av forekomsten er usikker.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Haug/rygg

Størrelse
Mektighet : 4.00 m. Areal : 27013 m2.
Volum : 108052 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Annet : 20% Sand : 20%
Dyrka mark : 30% Stein : 30%
Skog : 50% Grus : 50%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 343612 Y-koord: 6821056

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Sand : 20%
Stein : 30%
Grus : 50%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse