GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50917
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Slåtten
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 342538 Y-koord: 6818198
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsetning med minst 1-2 m sortert sand og grus. Grunnvannet står trolig høyt i forekomsten. Mesteparten av forekomsten er oppdyrket.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Kornfraksjoner

Grus : 50%
Sand : 50%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 342519 Y-koord: 6818158

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Grus : 50%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 28.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse