GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50919
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grimsbø
(Sist oppdatert 31.aug.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 340692 Y-koord: 6816640
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsetning ned mot Jølstra. Liten utstrekning og volum.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Terrasse

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 40%
Sand : 50%

Ingen prøver/analyser


Massetak 1

Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 340692 Y-koord: 6816640

Betydning :
Materiale : Sand og grus

Kornfraksjoner

Stein : 10%
Grus : 40%
Sand : 50%


Denne utskriften ble generert 23.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse