GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50925
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Årskog/Frøysland
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Haukedalen (1317-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 360628 Y-koord: 6811683
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Vest for Gardafossen ved Frøysland og Årskog er det bygd ut terrassar av sortert materiale til ca. 307 m o.h. Desse terrassane er delvis dekka av myr, oppdyrka og elles eroderte av elvar. Nærast fossen er materialet dominert av lagdelt sand og grus under eit grovt topplag (2-3 m). Ved Årskog er terrassen bygd opp av sand og silt. Ved Frøysland viser kjerneprøver at under eit grovt topplag av sand og grus går massane over til finare sand, og ved 6 m djupnad viser prøvene borti 80% silt med resten sand. Materialet nær Gardafossen eignar seg best for eventuelt uttak.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Bresjø/innsjøavsetning : Terrasse
: Elveavsetning

Størrelse
Mektighet : 3.00 m. Areal : 107870 m2.
Volum : 323609 m3.

Arealbruk

Kornfraksjoner
Bebygd : 30%
Dyrka mark : 70%

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 20.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse