GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50927
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Gjerland
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Haukedalen (1317-4)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 359747 Y-koord: 6812165
Ressurs
Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Ved Gjerland er det eit mektig resent elvedelta (35 m tjukt). På begge sider av dette deltaet ligg det mindre terrassar av sortert materiale. På sjølve deltaet ligg ein esker ca. 150 m lang og 30 m brei oppbygd av lagdelt sand og grus med noko stein. I denne ryggen har det blitt drive eit mindre massetak. I dei nevnte terrassane er det grovt lagdelt sand-/grusmateriale. Ein del av dette materialet kan vere drivverdig.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning Form(er) : Vifte
: Elveavsetning : Terrasse

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 22.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse