GRUSDATABASEN

Forekomstområde 50931
Sunnfjord (4647) kommune, Vestland fylke.
Navn på forekomstområdet: Grimeland
(Sist oppdatert 05.sep.2007)

Lokalisering
Kart 1:50000 : Holsen (1217-1)
Markeringspunkt: EU89-UTM Sone 32
X-koord: 339516 Y-koord: 6821408
Ressurs
Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus

Beskrivelse
Breelvavsatt vifte. Den er dekket av jordbruk, beitemark og noe bebyggelse. Fyllmasseressurs.

Avsetning
Type(r) : Breelvavsetning

Litteratur Ingen prøver/analyser


Denne utskriften ble generert 21.10.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse